ZYLINC SKRÆDDERSYET TIL ADVOKATBRANCHEN:

Markedets eneste
passive tidsregistrering på telefonopkald

ZYLINC SKRÆDDERSYET TIL ADVOKATBRANCHEN:

Markedets eneste
passive tidsregistrering på telefonopkald

Slip for manuel og upræcis tidsregistrering af telefonsamtaler!

Personligt, fortroligt og beskytter medarbejderens privatliv

100 % automatisk – ingen installationer, downloads eller apps er nødvendige

Øg fakturérbar tid for hver jurist

Zylincs passive tidsregistering er …

PASSIV: Alle opkald registreres automatisk via integrationen med jeres teleudbyder, og listen over passive tidsregisteringer kan automatisk videresendes til jeres CRM- og ERP-systemer

PRÆCIS: Matcher automatisk klientnavn, ID og journal/sagsnummer gennem integrationen til jeres CRM-system

EFFEKTIV: Ingen downloads, apps eller installeringer er nødvendige

PERSONLIG & SIKKER: Ingen personlige eller ikke-faturérbare opkald registreres takket være ‘Never Log’-listen samt match med jeres CRM-system. Data krypteres og kan kun ses af juristen, så det er strengt fortroligt og sikkert

Flere fakturerbare timer per jurist

Zylincs passive tidsregistrering bygger på jeres eksterende CRM-løsning samt teleudbyder på Cisco BroadWorks/Webex platformen.

Tidsregistering for hver telefonsamtale sker automatisk.

Den tid, juristen har anvendt til telefonsamtaler er klar til fakturering og kan eksporteres direkte til jeres ERP.

Passivt og præcist – altid

Telefonsamtaler matches med information fra jeres CRM-system, så enhver relevant samtale forbindes med den korrekte sag/journal.

Zylincs passive tidsregistrering dækker både indgående og udgående opkald, uanset om det er via mobiltelefon eller fastnet. Samtalens længde registres i timer, minutter og sekunder.

Opkald kan desuden viderestilles permanent fra fastnet til mobiltelefoner, så juristen kan arbejde hjemmefra samt døgnet rundt stadig nyde fordelene ved den passive tidsregistrering.

Juristen skal ikke selv antegne eller logge tider, huske stopure/alarmer eller efterhåndskonstruere.

Det gør ikke alene tidsregistreringen mere præcis. Det giver jer desuden nøjagtig hjemmel, hvis en klient vil se nærmere på telefonsamtaler i sagsomkostningerne.

Udvalgte numre kan optegnes på en ‘Never Log’-liste.

Kun juristen selv kan se sin egen, personlige opkaldsliste.

2 eksempler på Zylincs passive tidsregistrering

Strengt fortroligt

Med Zylinc er medarbejderens privatliv beskyttet. Kun juristen selv har adgang til at se sin egen opkaldsliste – selv virksomhedens administrator har ikke adgang. Automatikken i eksporteringen gør, at ingen overvågning af opkaldslisten finder sted eller er nødvendig.

Telefonnumre på fx ægtefællen, børn eller vuggestuen kan registreres på forhånd på ‘Never Log’-listen, så de aldrig optræder på opkaldslisten. Ujævnt forekommende numre, der ikke kan matches med et sagsnummer i jeres CRM-system kan frasorteres fra gang til gang eller afvises automatisk.

På en sikker, krypteret måde gemmes opkaldslister med telefonnumre og tidsregistreringer kun i den tilladte eller lovpligtige tid, hvorefter de slettes permanent.

Ingen downloads, apps eller installationer

Zylinc kan konfigureres til at matche netop jeres forretningsbehov. Her er 2 varianter:

1. 100 % automatiseret passiv tidsregistrering og eksport – uden et interface og uden menneskelig interaktion

2. Delvist automatiseret – tidsregistrering er automatisk, granskning er manuel, et interface skal benyttes

Det er op til jer, hvilken type af tidsregistering, der er bedst egnet til jeres advokatfirma samt hvilke regler, I definerer for eksportering til fakturering i jeres ERP.

Zylincs passive tidsregistrering kan opsættes til mange forskellige manuelle eller automatiserede løsninger – eller skræddersys nøjagtigt til jeres behov: 

Fra en 100 % automatiseret løsning, hvor listen over opkald samt telefonnumre med match til sagsnumre/journaler eksporteres og opkald uden match slettes per automatik, så ingen behøver bruge tid på det, til en manuel passiv tidsregistrering, hvor jurister periodisk gransker deres opkaldslister/tidsregistreringer og sletter irrelevante samtaler, før de eksporterer den til jeres ERP.

I skyen, automatisk opdateret og sikkert

Zylincs passive tidsregistrering ligger i skyen, hvilket sikrer optimal tilgængelighed og stabilitet. Desuden udrulles de nyeste tilgængelige opdateringer automatisk, hvilket bidrager til sikkerheden. Vores oppetidsmål er over 99,7 %, og historisk oppetid er på 99,98 % 

Al klient- og medarbejderinformation opdateres løbende i takt med ændringer i jeres CRM-system – fx telefonnumre, klienters virksomhedsnavne, kontaktpersoner, sags/journalnumre samt ansvarlig for tidsregisteringer.

Dato, klokkeslæt, telefonsamtalens længde samt dato for eksport til jeres ERP-system forsynes af Zylinc.

I skyen, automatisk opdateret og sikkert

Zylincs passive tidsregistrering ligger i skyen, hvilket sikrer optimal tilgængelighed og stabilitet. Desuden udrulles de nyeste tilgængelige opdateringer automatisk, hvilket bidrager til sikkerheden. Vores oppetidsmål er over 99,7 %, og historisk oppetid er på 99,98 % 

Al klient- og medarbejderinformation opdateres løbende i takt med ændringer i jeres CRM-system – fx telefonnumre, klienters virksomhedsnavne, kontaktpersoner, sags/journalnumre og ansvarlig for tidsregisteringer.

Dato, klokkeslæt, telefonsamtalens længde samt dato for eksport til jeres ERP-system forsynes af Zylinc.

Se en video-præsentation uden lyd af,
hvordan Zylincs passive tidsregistrering fungerer

Yderligere fordele ved Zylinc

Juristen – og kun juristen – har adgang til og kan se deres liste over tidsregistreringer. Udvalgte telefonnumre kan optegnes på ‘Never Log’-listen, hvilket sikrer at de aldrig optræder på listen over opkald.

At slippe for trivielle, manuelle opgaver giver juristerne mulighed for at fokusere på det, de er dygtige til – og det skaber tilfredshed.

Data opbevares i MS Azure West Europe Data Center, som ligger i Holland. Det sikrer,  at jeres data er hjemmehørende i EU.

Hvis en klient vil se nærmere på tidsregistrering af telefonsamtaler i forbindelse med sagsomkostninger, kan I levere detaljeret information.

Zylincs passive tidsregistrering understøtter enhver teleudbyder på Cisco BroadWorks. Kontakt os for at høre mere om dækning og support. 

Zylincs passive tidsregistering omfatter softphones, fastnet og mobiler, både iOS og Andriod.

Ved telefonopkald, som er omstillet gennem Zylinc men ikke besvaret, kan juristen se telefonnummeret den missede samtale. Det gælder også for opkald via fastnet.

Ved særligt vigtige sager kan alle nemt komme i kontakt med hinanden på tværs af flere kanaler: På MS Teams-chat, ved at sende en sms eller en email – i én og samme applikation uden at skulle klikke rundt mellem flere systemer eller miste overblik.

Vores integrerede løsninger, Kontaktcenteret og Navigator, konsoliderer effektivt alle jeres interaktioner med klienter i jeres CRM-system og gør det nemt at se seneste og samtlige interaktioner på tværs af kundeportfolioen.  Den synergi sikrer at enhver klientkontakt er informeret, personlig og konsistent ved alle kontaktpunkter.

Vil du høre eller se mere?

Vil du høre mere eller have en uforpligtende gennemgang af Zylincs passive tidsregistrering?