Zylinc Privatlivspolitik

Effektiv fra: 18. august 2017.Opdateret 28. februar 2024.
Revision: 1.0
Ændringer i denne udgave: N/A

Definitioner

Når vi siger “Zylinc”, “vi”, “vores” eller “os” i denne privatlivspolitik, mener vi Zylinc A/S (“Zylinc”), det er den virksomhed, der leverer “tjenesterne”. Når vi siger “tjenester” i denne privatlivspolitik, mener vi de produktivitetsværktøjer og platforme på arbejdspladsen, som vi laver. Vi gør vores tjenester tilgængelige til brug gennem webbrowsere eller applikationer, der er specifikke for din desktop eller mobilenhed. Når vi siger “Kunde” i denne privatlivspolitik, mener vi den organisation eller anden tredjepart, der er vært for Tjenesterne. Når vi siger “Kundedata” i denne privatlivspolitik, mener vi indhold og oplysninger, som brugere indsender til Tjenesterne. Kundedata kontrolleres af kunden.

Denne privatlivspolitik regulerer hovedsageligt Zylinc-indsamlingen og anden behandling, i vores egenskab af dataansvarlig, af personlige data vedrørende dig, når du bruger Tjenesterne gennem en webbrowser eller en applikation, der er specifik for din stationære eller mobile enhed. Zylinc-behandlingen af ​​kundedata er reguleret af databehandleraftaler mellem Zylinc og Kunden, hvortil der henvises.

Generelt

Vores behandling af personoplysninger er begrænset til, hvad der er relevant, fyldestgørende og nødvendigt i forhold til de formål, de behandles til, se nedenstående. Derudover kan vi i henhold til gældende love og regler være forpligtet til at indsamle og opbevare visse data i løbet af vores virksomhed eller forpligtet til at behandle andre data med henblik på vores opfyldelse af kontrakter, som vi er part i, eller med henblik på vores overholdelse med andre juridiske forpligtelser.

I det omfang det ikke påvirker vores forpligtelser eller de tjenester, der tilbydes dig, vil data behandlet af os være i anonym eller pseudonym form. Under alle omstændigheder vil alle personoplysninger blive opbevaret i en form, der kun tillader identifikation af dig, så længe det er nødvendigt for de formål, hvortil dine personoplysninger behandles.

Medmindre vi har andet lovligt grundlag for vores behandling af dine personoplysninger, vil vi indhente dit forudgående samtykke til vores behandling af dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor. Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage.

Oplysninger, som vi modtager og indsamler:

Kundedata

Zylinc indsamler og behandler kundedata på vegne af og efter instruktioner fra kunden. Kundedata kan være, men er ikke begrænset til, e-mails og enhedsoplysninger, såsom telefonmærke, model, version og operativsystem.

Cookies og andre former for datalagring

En cookie er en lille tekstfil, som vi kan sende til din computer eller mobilenhed, og som din computer eller mobilenhed kan sende til os, når du bruger vores hjemmesider eller desktopapplikationer. Zylinc bruger cookies til at spore dine sessioner og gemme indstillinger i din browser. Nogle cookies er unikt knyttet til din konto og personlige oplysninger for at registrere, at og hvordan du er logget ind. Nogle cookies er ikke bundet til din konto, men er stadig unikke og giver os mulighed for at foretage for eksempel tilpasning eller websted analyser.

Vi kan bruge persistente cookies, der varer, indtil de udløber, eller indtil du sletter dem, eller indtil de slettes af din browser, eller vi kan bruge sessionsbaserede cookies, der kun varer, mens din browser er åben, og som automatisk slettes, når du lukker din browser.

Zylinc sætter cookies på domæner, der drives af os og vores tilknyttede virksomheder. Hvis du får adgang til Tjenesterne via din browser, kan du administrere dine cookie-indstillinger via din browser. Men hvis du deaktiverer nogle cookies, kan du muligvis ikke bruge tjenesterne. Vi kan også bruge tredjeparter, for eksempel Google Analytics til websiteanalyse. Du kan fravælge tredjepartscookies fra Google Analytics på deres hjemmeside. Vi genkender eller reagerer ikke på browserinitierede Do Not Track-signaler.

Din browser kan give dig mulighed for at kontrollere andre typer lokal datalagring, og din mobilenhed kan give dig valgmuligheder om, hvorvidt og hvordan data, såsom lokalitetsdata, indsamles og deles. Zylinc kontrollerer ikke sådanne valg eller nogen standardindstillinger, der tilbydes af producenter af din browser eller mobilenheds operativsystem.

Sådan bruger vi dine oplysninger til at levere og forbedre tjenesterne

Kundedata

Zylinc må tilgå og bruge kundedata efter nødvendighed i et rimeligt omfang og i overensstemmelse med kundernes instruktioner:

Andre oplysninger

Andre oplysninger Vi bruger andre former for oplysninger til at levere tjenesterne. Specifikt bruger vi oplysningerne til at: Undersøge og analysere tendenser, så vi bedre kan forstå, hvordan brugerne bruger tjenesterne, så vi kan forbedre tjenesterne.

Deling og offentliggørelse

Zylinc kan dele de oplysninger, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. I det følgende beskriver vi, hvordan Zylinc kan dele sådanne oplysninger. .
Kundedata

Zylinc kan dele kundedata i overensstemmelse med vores aftale med kunden og kundens instruktioner. Dette omfatter deling af kundedata med:

Andre oplysninger

Zylinc kan dele andre oplysninger som følger:

Andre former for videregivelse

Zylinc kan dele eller videregive kundedata og andre oplysninger som følger:

Denne privatlivspolitik har ikke til hensigt at sætte grænser for, hvad vi gør med data, der er aggregeret og/eller afidentificeret, så de ikke længere er forbundet med en identificerbar bruger eller kunde som køber af tjenesterne. Vi kan videregive eller bruge aggregerede eller afidentificerede oplysninger til ethvert formål. For eksempel kan vi dele aggregerede eller afidentificerede oplysninger med vores partnere eller andre til forretnings- eller forskningsformål, såsom at vise en potentiel Zylinc-kunde det gennemsnitlige antal opkald, der håndteres på en Zylinc-installation på en dag, eller samarbejde med forskningsfirmaer eller akademikere for at udforske interessante spørgsmål om kommunikation på arbejdspladsen.

Sikkerhed

Vi gør tiltag til at beskytte de oplysninger, du giver os, mod tab, misbrug, uautoriseret adgang eller offentliggørelse, og vi tager hensyn til følsomheden af de oplysninger, vi indsamler, behandler og gemmer, og den aktuelle teknologiske tilstand.

Ingen overførsler til tredjelande

Dine personlige data vil kun blive opbevaret og behandlet på servere, der er placeret inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Opbevaringsperioder

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er påkrævet at opbevare dem. Opbevaringsperioden er enten dikteret af loven eller af vores skøn. Når dine oplysninger ikke længere er nødvendige, vil de blive destrueret sikkert og fortroligt.

Dine rettigheder

Du har visse rettigheder i henhold til de gældende databeskyttelseslove, herunder:

Oplysninger til børn

Vores tjenester er ikke rettet mod børn under 13 år. Hvis du finder ud af, at et barn under 13 år har givet os personlige oplysninger uden samtykke, bedes du kontakte os.

Ændringer i denne privatlivspolitik

Vi kan ændre denne politik fra tid til anden. Hvis vi gør det, vil vi offentliggøre eventuelle ændringer på denne side. Hvis du fortsætter med at bruge tjenesterne, efter at disse ændringer er trådt i kraft, accepterer du den reviderede privatlivspolitik.

Kontaktoplysninger og klager

Hvis du har spørgsmål om Zylincs privatlivspolitik eller praksis, om dine oplysninger, om vores brug af disse oplysninger eller om dine rettigheder, når det gælder noget af det foregående, er du velkommen til at kontakte os på support@zylinc.com eller på vores adresse:

Zylinc A/S
Skelbækgade 4, 2. th.
1717 København V
CVR-nr. 28888597

Formelle klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til tilsynsmyndigheden i dit hjemland. Din nationale tilsynsmyndighed er anført her: Your national supervisory authority is listed here: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Declaration of ZYLINC A/S’ use of cookies

Purpose of using cookies on zylinc.com and zylinc.dkInternal/1st-party cookiesExternal/3rd-party cookies
Technical functionality
Traffic measurement
Advertisement dismantlement (frequency, user measurement, etc.)
Behavioral, individually targeted advertising